Co to jest mediacja?

Czym są mediację? Mediacja to dobrowolna rozmowa stron w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia lub ugody pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Każda mediacja, nieważne, czy rówieśnicza, rodzinna, szkolna, między firmami itp. …