Z wykształcenia jestem politologiem, natomiast zawodowo od wielu lat  związana jestem z administracją publiczną. Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz liczne studia podyplomowe, w tym:

– ” Mediacja i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów”,

 

” Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” oraz uzyskałam licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami,

 

– ”  Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”.

Ponadto odbyłam liczne szkolenia z zakresu negocjacji, asertywności, metod rozwiązywania konfliktów.

 Z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Mediatorów Dyplomowanych „PACTUM” zostałam wpisana  na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.