Zalety mediacji

– pozwala zaoszczędzić pieniądze,
– pozwala zaoszczędzić czas, z reguły postępowanie mediacyjne trwa 3-4 sesje mediacyjne,
– daje możliwość zakończenia sporu w sposób satysfakcjonujący dwie strony,
ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, ma moc wyroku sądowego,
– przebieg postępowania mediacyjnego zależy od stron, to strony dokonują wyboru mediatora, ustalają reguły postępowania mediacyjnego i decydują o wyniku postępowania,
– strony decydują o treści ugody , w ugodzie jest zapisane tylko to, na co każda ze stron wyraziła zgodę,