Najbardziej istotne zależy mediacji to:

– pozwala zaoszczędzić pieniądze,
– pozwala zaoszczędzić czas, z reguły postępowanie mediacyjne trwa 3-4 sesje mediacyjne,
– daje możliwość zakończenia sporu w sposób satysfakcjonujący dwie strony,
ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, ma moc wyroku sądowego,
– przebieg postępowania mediacyjnego zależy od stron, to strony dokonują wyboru mediatora, ustalają reguły postępowania mediacyjnego i decydują o wyniku postępowania,
– strony decydują o treści ugody , w ugodzie jest zapisane tylko to, na co każda ze stron wyraziła zgodę,
– każda ze stron w trakcie mediacji  ma możliwość przedstawienia swoich potrzeb,
– celem mediacji jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu, a nie ustalenie kto jest winny,
– – mediacja jest dobrowolna, każda ze stron na dowolnym  etapie postępowania  może zrezygnować z mediacji,
– zawarcie ugody akceptowalnej przez dwie strony daje możliwość utrzymania relacji w przyszłości,
– mediacja jest poufna.