Organizujemy szkolenia o następującej tematyce:

I. Mediacja- skuteczny sposób rozwiązywania sporów.
II. Prawo administracyjne – od teorii do praktyki.
III. Sztuka skutecznego porozumiewania się, czyli słuchać to nie zawsze  znaczy słyszeć:
– tworzenie wizerunku medialnego i publicznego,
– wygłaszanie przemówień publicznych,
– autoprezentacja, w tym: dobór ubioru,określenie typu sylwetki, analiza kolorystyczna, wspólne zakupy.
 
IV. Trening medialny:
– kontakt ze środkami masowego przekazu,
– zachowania przed kamerą,
– dziennikarz-też człowiek,
– jak odpowiadać na trudne pytania.
 
Szkolenia organizowane są dla grup i dla osób indywidualnych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia o tematyce zaproponowanej  przez Zamawiającego. Ceny ustalane indywidualnie.