Usługi z zakresu Prawa administracyjnego min.,

– sporządzanie i opiniowanie pism urzędowych (podań, wniosków, odwołań, itp.),
– analizę przypadków i szukanie najwłaściwszych rozwiązań prawnych,
– konsultacje dotyczące postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Dzięki Nam uzyskasz pewność, że Twoje podanie, odwołanie, pismo jest poprawnie napisane.  Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie!