Ewa Gutowska | Mediator

Ukończyłam:

  • Studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Prawa i Administracji;
  • Studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych;
  • Seminarium doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku;
  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie: Mediacja i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów;
  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie: Kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej;
  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w zakresie: Zarządzanie i obrót nieruchomościami: obrót nieruchomościami;
  • Studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Nauk Politycznych na dwóch specjalnościach: europejskiej i współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Praca:

Od 2005 roku pracownik administracji publicznej.

Działalność pozazawodowa:

  •  Ławnik Sądu Okręgowego w Olsztynie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  •  Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.