Jakimi sprawami może zająć się mediator ?

Wszystkie sprawy, w których możliwe jest zawarcie ugody, można kierować do mediacji , m.in.:
 •   spory o zapłatę należności,
 •   sprawy odszkodowań,
 •   spory rozwodowe i opiekuńcze,
 •   sprawy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą,
 •   w postępowaniu w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości,
 •   spory sąsiedzkie,
  –  ustalenie Planu Opieki Rodzicielskiej, w tym:
  –  sposobu  wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  –  ustalenie  wysokości alimentów,
  –  ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem,
 •   spory pomiędzy pracodawcą a  pracownikiem,
 •   spory pomiędzy poszczególnymi pracownikami,
 •   spory o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach  rolnych przez zwierzynę łowną oraz przy wykonywaniu   polowania,
 • podział spadku,
 •  w sprawach karnych:  z oskarżenia publicznego, z oskarżenia prywatnego , w sprawach dotyczących wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności.