Agnieszka Anna Jankowska
Agnieszka Anna Jankowska

mgr prawa, ławnik Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, absolwentka m.in.:
– Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu,
– Podyplomowych Studiów Legislacji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,- Podyplomowych Studiów Polityki Rolnej Unii Europejskiej „AGRO-UNIA”, na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
– Podyplomowego Studium Liderów Innowacji w Administracji w Katedrze Unesco Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto ukończyła liczne szkolenia dotyczące:

  • – wykorzystania funduszy unijnych,
  • – praktycznego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • – obsługi trudnego klienta,
  • – zarządzania pracownikami

Obecne zatrudnienie:

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lidzbarku Warmińskim.